środa, 11 wrzesień 2019 11:00

Polacy uważają, że inni zarabiają więcej Wyróżniony

Napisane przez  Bankier.pl - Wiadomości
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Subiektywnie Polacy czują się klasą średnią. Gdyby brać pod uwagę własną ocenę w kraju należałoby do niej 16,5 mln osób w wieku 24-64 lat, natomiast sugerując się oceną obiektywną – należy do niej 11-12 mln osób. Uważamy, że o sukcesie w życiu decyduje ambicja i ciężka praca, znacznie rzadziej bogata rodzina czy koneksje. 

Polacy uważają, że inni zarabiają więcej

(YAY Foto)

Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił raport na temat klasy średniej. Jej wielkość utrzymuje się w kraju na stałym poziomie, spada natomiast liczebność klasy niższej. Jak wynika z badania, klasa średnia uznaje średnio 6600 zł netto miesięcznie (w przeliczeniu na członka rodziny) za kwotę, która pozwoliłaby na swobodne zaspokojenie potrzeb rodziny. Wynik ten daje kwotę o 1900 zł wyższą niż średni dochód rodzin przynależących do tej kategorii - 4700 zł netto. Medianowa wartość dochodu rozporządzalnego wśród osób przynależących do klasy niższej społecznej wynosi 2000 zł, klasy średniej – 2500 zł, zaś klasy wyższej – 4596 zł.

To, że wykształcenie wyższe nie zmienia obecnie sytuacji gospodarstw domowych, ma również poparcie w badaniu PIE. "Najnowsze badania z kolei wskazują na pojawiające się zjawisko dewaluacji wyższego wykształcenia, odznaczające się malejącymi zwrotami z wykształcenia wśród osób z wyższym wykształceniem oraz relatywnym wzrostem płac wśród osób z wykształceniem zawodowym" – czytamy w raporcie. Jednak wyższym wykształceniem legitymuje się 55 proc. pytanych z klasy wyższej, 26 proc. z średniej oraz 5 proc. niższej. 

Osoby przynależące do klasy średniej deklarują mniejsze zadowolenie z własnej sytuacji finansowej. Tylko 10 proc. uważa, że ma satysfakcjonujący poziom zarobków, 68 proc. uznaje je za poziom wystarczający. W przypadku klasy niższej 49 proc. twierdzi, że z trudem daje rade zaspokoić potrzeby gospodarstwa domowego. W przypadku klasy wyższej ponad 30 proc. uznaje otrzymywany dochód za taki, który pozwala swobodnie zaspokoić potrzeby rodziny.

Co ciekawe, w niemal wszystkich klasach – poza osobami najlepiej sytuowanymi – widnieje poczucie niesprawiedliwości dotyczące wysokości zarobków w porównaniu do innych, którzy posiadają podobne doświadczenie i kwalifikacje. Jedynie 14 proc. członków klasy średniej uznaje własne zarobki za wyższe od zarobków innych, a 40 proc. uznaje je za niższe. W przypadku klasy niższej 55 proc. uznaje swoje zarobki za nieadekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności. 

Jakie mamy aspiracje dochodowe? Członkowie kalsy niższej ekonomiczniej oceniają, że 3700 zł netto miesięcznie pozowliłoby im swobodnie zaspokoić wszystkie potrzeby, w przypadku klasy średniej to 6600 zł miesięcznie. Jeśli chodzi natomiast o subiektywną ocenę wysokości własnych dochodów w porównaniu z rzeczywistą wysokością dochodów wśród członków poszczególnych klas, to w przypadku klasy niższej ekonomicznie i społecznej przeważa zbyt wysoka ocena własnej pozycji. Natomiast w klasach średniej i wyższej dominuje jej zbty niska ocena. 

Osoby należące do klasy wyższej ekonomicznie uznają ciężką pracę i amibję jako czynniki decydujące o odniesieniu sukcesu w życiu. W przypadku klasy średniej i niższej dominuje natomiast ambicja. Co ciekawe dużą rolę przypisujemu szczęściu. "Polacy postrzegają systemspołeczny jako otwarty i dającywszystkim szansę na awans. Świadczy o tym przywiązywanienie wielkiej wagi do pochodzenia i koneksji oraz znacznej wagi do ambicji i ciężkiej pracy – jako czynników bezwzględnie koniecznych do osiągnięcia sukcesu w życiu" – czytamy w rapocie. 
Polacy uważają, że inni zarabiają więcej

Kliknij, żeby przejść do sondy » (Bankier.pl)

WS

Źródło:

Czytaj więcej

Czytany 0 razy