środa, 09 październik 2019 14:52

Moody's podtrzymuje prognozy wzrostu PKB Polski o 4,4 proc. w '19 i 3,7 proc. w '20 Wyróżniony

Napisane przez  Bankier.pl - Wiadomości
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Agencja Moody's podtrzymała w środowym raporcie prognozy wzrostu PKB Polski na lata 2019-20 na poziomie odpowiednio: 4,4 proc. i 3,7 proc. - wynika ze środowego raportu banku poświęconego profilowi makroekonomicznemu Polski.

Moody's podtrzymuje prognozy wzrostu PKB Polski o 4,4 proc. w '19 i 3,7 proc. w '20

(fot. TT NEWS AGENCY / FORUM)

"Oczekujemy realnego wzrostu PKB w 2019 r. na poziomie 4,4 proc. i 3,7 proc. w 2020 r. Wzrost będzie napędzany przez konsumpcję krajową, przy mocnym napływie środków UE. Zaproponowane przez rząd rozwiązania - w tym obniżenie stawki PIT (do 17 proc. - PAP) oraz rozszerzenie programu wsparcia dla dzieci (...), sprzyja wzrostowi wydatków gospodarstw domowych" - napisano.

Według agencji, profil makroekonomiczny Polski wspiera bardzo mocna siła gospodarcza kraju i wysoka siła instytucjonalna.

"Naszą ocenę równoważą: z jednej strony mocny wzrost realnego PKB i solidne zatrudnienie oraz dynamika inwestycji, a z drugiej średnioterminowe wyzwania, ciążące potencjałowi wzrostu oraz podwyższona niepewność względem polityki gospodarczej" - dodano.

Ocena Moody's uwzględnia "znaczne" ryzyka kredytowe oraz finansowania, przed którymi - zdaniem agencji - stoi sektor bankowy z uwagi na kwestię walutowych kredytów hipotecznych.

"Przeszkody te (kwestie kredytów FX - PAP) ograniczają ogólny profil makro, pomimo solidnych fundamentów finansowych polskich banków" - dodano.

Agencja podtrzymała wcześniejszą opinię, że reforma wymiaru sprawiedliwości sprowadza ryzyko osłabienia niezależności systemu sądownictwa, systemu kontroli i równowagi oraz praworządności, co w przyszłości może wpłynąć na ocenę siły instytucjonalnej Polski.

Według Moody's, Polska wypada korzystnie w rankingu WGI Banku Światowego standardów rządzenia (governance). Jednocześnie agencja podkreśliła, że wskaźniki te nie uwzględniają rozwoju polityki rządu, która wydaje się zmierzać w stronę większego interwencjonizmu państwa.

W opinii Moody's tendencje interwencjonistyczne oraz obniżona przewidywalność rządzenia stanowią wewnętrzny czynnik ryzyka politycznego w Polsce.

Agencje S&P i Moody's zaplanowały przegląd ratingu Polski na piątek, 11 października.

Pod koniec września agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-".

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. (PAP Biznes)

tus/ osz/

Źródło: PAP Biznes

Czytaj więcej

Czytany 36 razy